Vítejte

Akademie veřejné správy je akreditovanou vzdělávací institucí, která nabízí programy akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu s požadavky zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. V průběhu své existence získala tato obecně prospěšná společnost řadu dalších akreditací, které jí umožnily realizovat široké spektrum vzdělávacích programů v souladu s požadavky a potřebami jejich klientů.